جراحی زانو مجازی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30795 76.37% with 402 votes

بازی به عنوان یک جراح در این عملیات ویژه جراحی مجازی. تجزیه و تحلیل مراحل است که باید انجام شود و مراقب باشید.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyVirtualKneeSurgery