روستائیان مجازی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   316 83.78% with 37 votes

به آموزش روستاییان خود و کمک به آنها برای رشد قبیله

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyVirtualVillagers