بی رحم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

یک بازی تیرانداز اول شخص که در آن شما آنها را انفجار و تماشای مغز آنها سقوط. برای سرخوشه ها بروید

کنترل بازی:
در بازی

Shooting Action Blood Gore Killing First Person Shooter Violence