không đẹp Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

một trò chơi bắn súng góc nhìn người thứ nhất nơi bạn nổ chúng và xem bộ não của chúng rơi ra. đi cho headshot.

Điều khiển:
trong game

Shooting Action Blood Gore Killing First Person Shooter Violence