Mort The Sniper Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   57 41.67% with 12 votes

Xã hội là đầy đủ của creep. May mắn thay, có những hitmen đạo đức như mình, chăm sóc kinh doanh. Tràn một số máu - và một số bộ não slimey!

Điều khiển:
Chuột để nhắm và bắn.

ShootingActionGoreSniperKillingSeriesFirst Person ShooterMort