Assassin chiến thuật Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   2310 69.7% with 33 votes

Bạn sẽ được mục tiêu trước khi bước vào một nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành từng mục tiêu. Có nhiều cách để không mỗi nhiệm vụ, vì vậy hãy chắc chắn để đọc kỹ các cuộc họp giao ban cho mỗi nhiệm vụ.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để cháy. Điều khiển khác sẽ được hiển thị khi đã sẵn sàng để sử dụng.

ShootingActionStickSniperKillingSeriesTacticalAssassin