Tù Sniper Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   127 63.16% with 19 votes

Súng xuống tất cả các tù nhân cố gắng trốn thoát. Sau đó mức độ yêu cầu bạn phải bảo vệ tránh chụp.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để nhắm và bắn.

ShootingActionSniperKillingFirst Person ShooterPrison