بازی توست بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   24 33.33% with 6 votes

شما دوباره 'یک تکه نان تست. مراقب باشید از توستر و گرفتن کره. بازی sidescroller سرد با ماریو احساس می کنم.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت می کند فاصله
- استفاده از چاقو کره.

AdventureFoodToastGame