Bloodinator بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

هالووین و آن زمان برای انتقام کدو تنبل در یک شب از وحشت است.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyBloodinator