Sự làm mờ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Bảo vệ khu vườn của bạn từ hắc ín. Tạo và quản lý các đơn vị quân đội của bạn để tiêu diệt chúng.

Điều khiển:
Sử dụng chuột và chọn các hướng khác nhau để làm cho hoa màu khác nhau. Hoàn thành tất cả 11 cấp độ để đối mặt với Tar Mẹ và gửi điểm của bạn.

ActionTarnation