شیرینی دوست بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

بلوز و پلت فرم. حرکت به سمت بالا در حالی که dodging دشمنان و گرفتن شیرینی به سطح بالا.

کنترل بازی:
جلوگیری از سقوط یا شما تخم ریزی 'یک زندگی از دست بدهند و نگه داشتن چشم در تایمر در بالای. سریعتر شما آن را را به بالا امتیاز بیشتری به شما کسب درآمد تخم ریزی '.

FunnySweetTooth