Sweet Tooth Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Một nhảy nền tảng. Di chuyển trở lên trong khi lẩn trốn kẻ thù và lấy các đồ ngọt lên cấp.

Điều khiển:
Tránh rơi xuống hoặc bạn 'll mất một cuộc sống và giữ một mắt trên bộ đếm thời gian ở đầu trang. Các nhanh hơn bạn làm cho nó đến đỉnh điểm hơn bạn 'll kiếm được.

FunnySweetTooth