شیرین را تشکیل می دهند 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

در سری شیرین میکاپ، مدل معمولا شیرین، با ویژگی های ظریف. دختری با چشمان بزرگ، که ما می توانیم در تصاویر را بر روی سمت تحسین، ما نا امید نیست، آن است که دست زدن به قرار دادن را تشکیل می دهند بر روی او.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

MakeoverSweet