شیرین شاهزاده آرایشی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

شاهزاده خانم کوچک هیچ نوع از آرایش نیاز ندارد، خون سلطنتی او را به فرشته تبدیل شده است. با این حال، چند لمس از آرایش خوب برای هر کسی هستند.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

MakeoverSweetPrincessMakeup