آرایشی زیبا 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

چنین یک دختر زیبا باید طعم خوب وقتی که زمان به او کار را به منظور افزایش زیبایی خود را از آن می آید. نه تنها این، اما او باید بهترین لوازم آرایشی استفاده کنید. از آن خواهد شد بسیار آسان است به او را تشکیل می دهند به طوری که او زیبا ترین دختر در کلاس است.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

MakeoverElegantMakeup