آرایشی زیبا 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

در نسخه سوم از زیبا میکاپ شما یک فرصت جدید برای ایجاد آرایش پیچیده و تصفیه. این بازی را به شما چشم انداز جدیدی از زیبایی می دهد و از آن خواهد شد به خوبی از الهام زمانی که شما در مقابل آینه نشسته.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

MakeoverElegantMakeup