آرایشی کودکانه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

این دختر بازیگوش هوا. شاید او را سرقت کرده است خواهر او و یا مادر او را مورد، در حالی که همه دختران انجام می دهند، تا خود را بزرگتر کنید و با قرار دادن در آرایش.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

MakeoverChildishMakeup