Tiểu liên 4: Phòng thí nghiệm Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   32 60% with 5 votes

Trước thông qua các nhà máy và làm sáng tỏ những bí ẩn của nó. Điểm và nhấp chuột theo cách của bạn thông qua các cấp. Sử dụng các đối tượng bạn tìm thấy trên các đối tượng khác để làm cho họ làm việc. Sử dụng đầu của bạn và những manh mối trong game để giải quyết các câu đố.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

PuzzleAdventureEscapeSeriesSubmachine