Kiss و Steppenwolf (فصل 4 - قسمت 4) بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

Kiss و Steppenwolf نزولی است در آبی عمیق است. ناشناخته به او، لیگ خنجر است خرابکاری مکانیسم نیروی محرکه. آیا می توانم Kiss و Steppenwolf تعمیر نیروی محرکه، چهره Karken، و بازگشت در زمان صرفه جویی مگ

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnySteppenwolfChapterEpisode