Skateboy بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

پیروز شدن در نقاط توسط ساخت میپرد بالا و دشوار!

کنترل بازی:
کلید های arrow - 9 move1 - انجام tricksSpacebar ویژه - پرش

FunnySkateboy