بازیافت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

مرتب کردن بر اساس زباله به سطل راست کنید و سعی کنید به عنوان بسیاری از نقاط که شما می توانید به دست آورند.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به کلیک بر روی یک آیتم را در جعبه برجسته زیر.

EducationalCollecting Recycle