למחזר משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   11 50% with 2 votes

למיין את הפסולת אל הפחים הנכונים ולנסות לצבור נקודות רבות ככל שתוכל.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי ללחוץ על פריט כדי להיכנס לתיבה המודגשת להלן.

EducationalCollecting Recycle