کلید Krazy بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

فقط حروف الفبای انگلیسی را به همان سرعتی که شما می توانید نوع

کنترل بازی:
صفحه کلید بازی

EducationalKrazyKeys