آلیشا کیز را تشکیل می دهند بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

چه جالب آن است که برای قرار دادن آرایش در ستاره موسیقی! آلیشا کیز هنرمند آواز می خواند که هیچ کس است و شما هنرمند است که سبک او را انتخاب خواهد بود.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

MakeoverAliciaKeys