شاهزاده خانم تمیز کردن مدرسه شدید بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

هر کس در یک مهمانی عجیب و غریب بود و دختران خوشحال بودند که ببینند که کارشان قدردانی شده است. پس از استراحت، هرچند، مدرسه فتنه است. و در حال حاضر بخش بسیار خوبی از کار خود، تمیز کردن می آید. برای کمک به شاهزاده خانم برای پیدا کردن تجهیزات برای کار کمک کنید. لباس های گاه به گاه را انتخاب کنید و موهای خود را انجام دهید. یک بار انجام شده است، زمان شروع به تمیز کردن، ابتدا اتوبوس مدرسه، کلاس های بعدی و سپس زمینه بسکتبال. کمک به دختران را انتخاب کنید سطل زباله، طبقه و پنجره ها را بشویید و همه چیز را به جای خود قرار دهید. خوش بگذره!

کنترل بازی:
در بازی

Mouse Skill Girl Dress Up Princess Android Html5 Mobile Iphone Ipad Touchscreen