قدرت رنجرز شاهزاده خانم Recuse بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   384160 70.59% with 544 votes

راهنما رنجرز قرمز کشتن تمام دشمنان به recuse شاهزاده خانم.

کنترل بازی:
در بازی

Shooting Killing Princess Stunt Power Rangers Recuse