درگاه: نسخه فلش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

این یکی از روی حیله و تزویر است اما بزرگ بازی منطق پلت فرم است!

کنترل بازی:
A، W، D - پرش و اجرا. انجمن ماوس / Q یا E - راه اندازی پورتال انجمن F - چیزهای شتاب.

EscapeObstaclePortalFlashVersion