Cổng thông tin: Các phiên bản flash Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   31 75% with 4 votes

Đây là một khó khăn nhưng rất nền tảng logic game!

Điều khiển:
A, W, D - Nhảy và chạy.
Chuột / Q hoặc E - Khởi động một Portal
F -. thứ Grab.

EscapeObstaclePortalFlashVersion