بلوک های پلی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

یک بازی بلوک کلاسیک که به شما اجازه می دهد اندازه شبکه را تعیین کنید و همچنین به شما اجازه می دهد تا اشکال بلوک خود را ایجاد کنید.

کنترل بازی:
در بازی

Arcade Bricks Tetris Unity Blocks Webgl