پیراستن کمد لباس جدید بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

لباس لباس شیک و کمد لباس برای این دختر دوست داشتنی را انتخاب کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpWardrobeDressup