گریفین پری من بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

در این حیوان جادویی و لباس تا بازی، شما باید برای کمک به مراقبت از گریفین زیبا! تمیز کردن لانه خود را و آن را راحت دوباره. نگاه کن، موجود ناز کثیف است! خز و بال خود را تمیز کنید و آن را با برخی از زره های براق و لوازم جانبی تجهیز کنید. حل پازل را برای باز کردن یک بالون خارق العاده که شما می توانید پادشاهی کشف کنید. یک لباس تطبیق دهنده برای سفر و سپس آن زمان را به خاموش قرار داده است. گریفین و خدمه شما در انتظار شما هستند، کاپیتان!

کنترل بازی:
در بازی

Girl Series Jigsaw Dress Up Animal Birds Fantasy Grooming Android Html5 Mobile Iphone Ipad Touchscreen Cleanup