مینی موتور بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

مسابقه با بهترین خلبانان در مینی موتور مدارات. شما در آهنگ های بعدی پیش تنها در صورتی به شما ضرب و شتم تمام روروک مخصوص بچه ها دیگر. سریع تر شما هستند، امتیاز بیشتری به شما بدست می آورید.

کنترل بازی:
استفاده از کلیدهای جهت دار برای جهات.

RacingMotorcycleMini