صدای گربه میومیو کردن لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   83 72.73% with 11 votes

صدای گربه صدای گربه ناز گربه، شخصیت اصلی این بازی مد برای حیوانات خانگی است. شما می توانید سعی کنید از لباس های مختلف در او برای هر فصل، به طوری که او را یک کمد بسیار متنوع داشته باشند. نه تنها این، اما شما می توانید او را مانند لباس یک پرستار!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

KidsMeowDress