لباس شلوار spongebob در مربع 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   126 66.67% with 18 votes

لباس spongebob در بالا و او را مانند یک شخص واقعی نگاه کنند.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsSeriesDress UpAdverSpongebobSquarePants