لگو سرعت از Chace پازل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

لگو سرعت از Chace پازل آنلاین، بازی پازل ماشین رایگان است. شما می توانید دو حالت، منبت کاری اره مویی یا کشویی را انتخاب نمایید. در حالت منبت کاری اره مویی شما باید قطعه را به سمت راست بکشید. کنترل: قطعات متعدد را می توان با استفاده از Ctrl و سمت چپ کلیک کنید انتخاب شده است.

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Girl Jigsaw Puzzle Lego Speed Chace Puzzle