Tàu phá băng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

Bạn đang chạy với đầy đủ năng lượng trong phía trước bức tường được thực hiện trong băng, không có lý do nó có vẻ. Bạn cần phải bấm vào các thời điểm thích hợp để phá vỡ các bức tường băng trên theo cách của bạn, bạn phải tìm ra thời gian chính xác, bởi vì nếu bạn không, bạn sẽ nhận được rất nhiều đau đớn.

Điều khiển:
Nhấp vào nút chuột trái vào đúng thời điểm để phá vỡ các bức tường. Ở dưới cùng của màn hình, bạn sẽ thấy bao nhiêu bức tường còn lại.

ActionBreaker