Điên Block Breaker Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   53 62.5% with 8 votes

Đây là một phiên bản đơn giản của trò chơi đột phá cổ điển.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyCrazyBlockBreaker