بلوک شکن دیوانه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   53 62.5% with 8 votes

این یک نسخه ساده از بازی برک آوت کلاسیک است.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyCrazyBlockBreaker