Crazy Flasher Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   22 50% with 4 votes

Đánh bại tất cả kẻ thù và ở lại sống càng lâu càng tốt.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyCrazyFlasher