Crazy Flasher X Chạy Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   91 90% with 10 votes

Chạy miễn phí ở các cấp độ sidescrolling như bạn ở lại còn sống di chuyển từ nền tảng đến nền tảng.

Điều khiển:
Sử dụng phím mũi tên để tương tác.

AdventureSeriesRunningCrazyFlasher