X Flasher บ้าวิ่ง เกม

รายละเอียดเกม

ออกเสียง: คุณชอบเกมนี้?   91 90% with 10 votes

วิ่งฟรีในระดับ sidescrolling เป็นคุณมีชีวิตอยู่การย้ายจากแพลตฟอร์มเพื่อแพลตฟอร์ม

ตัวควบคุมเกม:
ใช้ลูกศรในการโต้ตอบ

AdventureSeriesRunningCrazyFlasher