من ، انسان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

ایستادگی در برابر بشریت و محافظت از انسان ها از مرگ اجتناب ناپذیر خود را در این بازی ماجراجویی با مضمون پویا ، من ، انسان. بازی این بازی آینده که در آن شما تنها بازمانده جهان در جهان پر از روبات و هوش مصنوعی هستید. برای برگرداندن آنچه به حق شما انسانیت است ، برگردید.

کنترل بازی:
در بازی

Robots Adventure Mouse Skill Unity Webgl Point & Click