tôi, con người Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

đứng lên vì nhân loại và bảo vệ loài người khỏi cái chết không thể tránh khỏi của họ trong trò chơi phiêu lưu theo chủ đề dystonia này, con người. chơi trò chơi tương lai này, nơi bạn là người sống sót duy nhất trong một thế giới đầy robot và trí tuệ nhân tạo. chiến đấu để lấy lại những gì đúng đắn nhân loại của bạn.

Điều khiển:
trong game

Robots Adventure Mouse Skill Unity Webgl Point & Click