Thoát khỏi Thư viện Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   52 71.43% with 7 votes

Tìm một cách để thoát khỏi thư viện sử dụng các mặt hàng khác nhau mà bạn tìm thấy bên trong căn phòng. Rất khó khăn!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để di chuyển xung quanh phòng và ghi nhận.

SkillPointLibraryClickEscapeRoom