فرار کتابخانه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   52 71.43% with 7 votes

پیدا کردن راهی برای فرار از کتابخانه با استفاده از آیتم های مختلف شما را در داخل اتاق پیدا کنید. بسیار چالش برانگیز!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به حرکت در اطراف اتاق و بلند کردن آیتم.

SkillPointLibraryClickEscapeRoom