مناسک را فراموش کرده ام بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   73 70% with 10 votes

جوی فیلم اکشن بازی ماجراجویی!

کنترل بازی:
چپ / راست کلید فلش - حرکت
تا کلید فلش - پرش در انجمن پایین کلید فلش - اردک
را وارد کنید - بررسی، پرش گفتگو انجمن R - اجرای
S - حمله ویژه انجمن D - پانچ و پا زدن.

RobotsAdventureActionForgottenRites