اجرای آبجو هومر ' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   93 75% with 12 votes

راهنما هومر گرفتن همه آبجو در حال سقوط آن را به اتومبیل خود را به ارمغان بیاورد، اما مطمئن شوید که برای جلوگیری از آنهایی که شعله ور.

کنترل بازی:
چپ / راست کلید فلش - حرکت می کند.

BeerCollecting The SimpsonsHomer-s