اعزامی پنهان: اورست بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

تازه از اکتشاف موفقیت آمیز خراب از تایتانیک، باشگاه اکسپدیشن پنهان خواهد شد یکی از اعضای ستارهای خود علیه گروه بسیار خوبی از مخالفان در مسابقه به قله اورست گودال. گروه های دیگر خواهد نبرد را برای اولین بار به قله اورست. کارشناس ویستورس اورست کوهنورد اد شما در طول مسیر کمک کند. کشف اسرار جهان به عنوان شما پیدا کردن سرنخ های پنهان. مسابقه به پشت بام جهان!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس برای پیدا کردن آیتم.

PuzzleAdventureTiming Android HiddenExpeditionEverest