سلام بچه ها مو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   127 63.16% with 19 votes

بچه ها سلام، وقت خود را برای یکی دیگر از مدل مو. شما می دانید چه کاری انجام دهید! شستن مو، خشک و سبک آن.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlGroomingGirlsKidsHair