بازی مو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   53 62.5% with 8 votes

اجازه می دهد سعی کنید به makeover به این دختر cute.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGroomingGirlsHairGame